Kundmeddelande 27.4.2016
Ändring av kod för transiteringens avgångs- och bestämmelsetullkontor 28 maj 2016

27.4.2016 9.19 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.48
Pressmeddelande

Tulli ottaa varastoihin liittyvissä passitusilmoituksissa käyttöön yhden lähtö- ja määräpaikkatunnisteen 28.5.2016 lukien.

Tullen tar fr.o.m. 28 maj 2016 i bruk en kod för avgångs- och destinationsort för transiteringsdeklarationer som hänför sig till lager.I transiteringsdeklarationer används i fortsättningen Elektroniska servicecentralens kod FI002006 för avgångs- och destinationsort. Varje lager har fortsättningsvis i kraft sitt identifieringsnummer (s.k. R-lageridentifieringsnummer). 

För närvarande är lager som Tullen godkänt länkade till tillstånd och Tullens system med avgångs- och destinationsort för det närmast belägna tullkontoret (till exempel Flygtullen FI015300). Tillståndshavaren har i transiteringsystemet kunnat ha flera koder för avgångs- och destinationsorter i bruk.

Ändringen kräver inga åtgärder av tillståndshavare.Datauppdateringen av tillståndshavarnas uppgifter genomförs i Tullens system i samband med Q2-uppdateringen. Det lönar sig för tillståndshavaren att på förhand av sin programleverantör begära uppdateringar till sitt eget system för att denna ändring inte ska orsaka störningar. 

Mera information: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi

Kundmeddelande