Ansökan om att bli kund med meddelandedeklarering via operatör upphör i förtullningssystemen 3.3.2017

3.3.2017 8.00
Pressmeddelande

Tullen ämnar inom de närmaste åren upphöra med meddelandedeklarering via operator och koncentrera sig på direkt meddelandedeklarering.

Därför tas från och med 3.3.2017 inga nya kunder emot till följande system för meddelandedeklarering via operatör:

  • införsel och utförsel av varor (AREX)
  • import (ITU)
  • export (ELEX)
  • Transitering (NCTS).

Ändringen berör också situationer där företaget har kontakt med exportsystemet via operatör och företaget vill utvidga sina transaktioner till att även omfatta importsystemet.

Företag som kontaktar Tullen via operatör kan skicka sina tulldeklarationer till Tullen tills det nya tullklareringssystemet UTU har tagits i bruk.

För företag som använder sig av operatör i sin kontakt med Tullen lönar det sig att börja använda direkt meddelandedeklarering, eftersom det också gör de kommande kundtestningarna i det nya UTU-systemet snabbare.

Mera information om direkt meddelandedeklarering finns här (på finska)

Kundmeddelande