Har du koll på grunderna i tullklarering? Tullen ordnar kundutbildning i november

25.10.2017 10.30
Pressmeddelande

Tullen ordnar fyra avgiftsfria kundutbildningar som webbseminarier 1.11 och 8.11. Utbildningarna hålls på finska.

Ämnen som behandlas är grunderna i import och export, webbdeklarering, ursprungsärenden samt grunderna i tariffering och varulära. Fokus ligger på grundläggande frågor.

Mer detaljerad information om webbseminariernas innehåll och anvisningar för anmälan har publicerats på Tullens webbsida Webbseminarier.

Utbildningarna och utbildningsmaterialet är också tillgängliga på Tullens webbplats efter tillställningarna via länkarna på sidan Webbseminarier.

 

Kundmeddelande