Rättelse i Europeiska unionens officiella tidning gällande antidumpningstull – kontrollera om din säljare är med på listan!

5.10.2017 12.08
Pressmeddelande

Kommissionens förordning (EU) nr 2017/220 om antidumpningstull på indisk tråd av rostfritt stål rättades den 3 oktober 2017.

I EU:s officiella tidning nr L 255/2017 meddelas att antidumpningstullen på produkter tillverkade av samarbetsvilliga tillverkade som inte ingick i urvalet ska vara 5 procent, inte 8,4 procent som det felaktigt stod i förordningen. Tråd av rostfritt stål klassificeras enligt KN-nummer 7223 00 19 och 7223 00 99. Det lönar sig att kontrollera vilka eventuella konsekvenser denna ändring har på ditt företag.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar