Kundmeddelande 2.12.2016
Väntar du julklappar från utlandet – behöver du betala skatt för klapparna eller anmäla dem till Tullen?

2.12.2016 16.25 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 8.39
Pressmeddelande

En julklapp som är tänkt som en trevlig överraskning kan medföra oväntade utgifter för mottagaren, om den anländer från ett område utanför EU:s tull- eller skatteområde. Om du får en gåva av en privatperson från ett land utanför EU och gåvan är värd mera än 45 euro måste du på eget initiativ förtulla gåvan och betala importskatt.

Om gåvans värde är högst 45 euro behöver den inte förtullas även om den anländer från ett område utanför EU. Det finns dock vissa undantag till detta, t.ex. alkohol och tobak.

Har du fått en ankomstavi från Posten om en försändelse som ska tullklareras?

Det är möjligt att du får en ankomstavi från Posten gällande en gåvoförsändelse även om du inte behöver förtulla försändelsen. Du kan per e-post eller nu också på nätet i Tullens webbimporttjänst begära att försändelsen frigörs. För detta behöver du veta vad gåvan innehåller och vad den är värd. Ta alltså reda på detta av avsändaren innan du begär att gåvan frigörs.

Kolla ännu att din gåva inte är ett undantagsfall

Undantag är till exempel gåvor som innehåller alkohol eller tobak och som skickas från områden utanför EU. Sådana gåvor måste förtullas och punktskatt och mervärdesskatt ska alltid betalas för dem. Det finns separata anvisningar för gåvor som innehåller parfym, kaffe eller te.

Kom ihåg att en vara inte räknas som en gåva om den har beställts på nätet för att skickas till en annan person eller om den har skickats av ett företag.

Läs mera

Vanliga frågor om julklappar
Läs mera om införselrestriktioner och -förbud i tobakslagen
Posten förvarar och transporterar även paket som ska tullklareras – Tullen hjälper dig att tullklarera   
Vanliga frågor om Webbimport  


                                 

Kundmeddelande