Kundmeddelande 14.1.2016
TIR-transporter till Ryssland via Nuijamaa

14.1.2016 10.26 | Publicerad på svenska 9.1.2017 kl. 9.19
Pressmeddelande

Enligt uppgifter från den ryska tullen stryker tullen tullkontoret i Brusnitsnoje från förteckningen över TIR-tullkontor den 22 januari 2016 (Föreskrift av Ryska federationens tullverk nr 2568/14.12.2015).

Detta innebär i praktiken att TIR-carneter inte längre handläggs vid det ryska gränsövergångsstället invid Nuijamaa efter den 21 januari 2015. De närmaste tullkontor som på ryska sidan handlägger TIR-carneter kommer i fortsättningen att vara gränsövergångsställena i Svetogorsk (vid Imatra) och Torfyanovka (vid Vaalimaa).   

Finska tullen tillåter att varor som före den 22 januari 2015 hänförts till TIR-förfarandet transporteras till Nuijamaa, men kan inte garantera att TIR-transporterna kan fortsätta till Ryssland.  Finska tullen påbörjar från och med den 22 januari 2015 inga TIR-förfaranden till Nuijamaa för transporter vars destination är Ryssland utan dirigerar dessa TIR-transporter till gränsövergångsstället i Vaalimaa eller Imatra.

Mera information: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi

Kundmeddelande