Kundmeddelande 26.4.2016
Ändring av tilläggskoder för särskild upplysning samt en ny nationell förfarandekod

26.4.2016 8.30 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.05
Pressmeddelande

Från och med 1 maj 2016 träder ändringar i kraft gällande tilläggskoder för särskild upplysning och nationella förfarandekoder som används i elektroniska import- och exportdeklarationer. Dessa kommer att uppdateras i kodförteckningen som finns på tulli.fi-sidorna.

Nya tilläggskoder för särskild upplysning är:

XTA

Ekonomiskt villkor: 40/förädling av varor för att säkerställa att de uppfyller de tekniska villkoren för deras övergång till fri omsättning

XTB

Ekonomiskt villkor: 41/Förädling av fasta och flytande fraktioner av palmolja, kokosolja, flytande fraktioner av kokosolja, palmkärnolja, flytande fraktioner av palmkärnolja, babassuolja eller ricinolja till produkter som inte är avsedda för livsmedelssektorn

XTC

Ekonomiskt villkor: 42/ Förädling till produkter som ska införlivas med eller användas till civila luftfartyg för vilka ett luftvärdighetsbevis har utfärdats

XTD

Ekonomiskt villkor: 43/ Förädling till produkter som omfattas av autonom befrielse från importtull på vissa vapen och viss militär utrustning i enlighet med rådets förordning (EG) nr 150/2003

XTE

Ekonomiskt villkor: 44/förädling av varor till varuprover

XTF

Ekonomiskt villkor: 45/förädling av alla slag av elektroniska komponenter, delar, enheter eller andra material till informationsteknikprodukter

XTG

Ekonomiskt villkor: 46/förädling av varor enligt KN-nummer 2707 eller 2710 till produkter enligt KN-nummer 2707, 2710 eller 2902

XTH

Ekonomiskt villkor: 47/nedbrytning till avfall och skrot, förstöring, återvinning av delar eller komponenter

XTI

Ekonomiskt villkor: 49/ det sammanlagda värdet av varor som hänförs till förfarandet per sökande, kalenderår och för varje åttasiffrigt KN-nummer är högst 300 000 euro för sådana varor som inte omfattas av bilaga 71–02

XTJ

Aktiv förädling: Importtullar fastställs enligt artikel 85 i UTK

XTK

Aktiv förädling: Importtullar fastställs enligt artikel 86(3) i UTK

Följande tilläggskoder för särskild upplysning tas ur bruk: 

XAF, XBK, XBL, XBM, XBR, XAW, XAX och XAF

Förklarande texter för följande tilläggskoder för särskild upplysning ändras:

XAR, XAS, XAT, XAU, XAV och XBG

Ny nationell förfarandekod:

B07

Import i förväg av förädlade produkter vid passiv förädling

När det gäller passiv förädling IM/EX (användning av motsvarande varor), använder man vid importtillfället förfarandekod 48xx och den nationella förfarandekoden B07 och vid exporttillfället förfarandekod 2148 och den nationella förfarandekoden B07.

Kundmeddelande