Kundmeddelande
Ändring i säkerhetsprotokollen vid direkt meddelandedeklarering med Tullen – användningen av SSLv3 upphör

18.1.2017 9.00
Pressmeddelande

Användningen av säkerhetsprotokollet SSLv3 för kryptering av datakommunikationen vid direkt meddelandedeklarering med Tullen upphör i produktionsmiljön fr.o.m. 27.5.2017.

I fortsättningen kommer Tullens gränssnitt för direkt meddelandedeklarering att bara stöda följande säkerhetsprotokoll: TLS version 1.0, TLS version 1.1 och TLS version 1.2.

Vad gäller Tullens kundtestmiljö, upphör SSLv3-stödet i gränssnittet för direkt meddelandedeklarering fr.o.m. 28.2.2017. Tullen förpliktar sina kunder att i Tullens kundtestmiljö självständigt testa att den egna programvaran fungerar också efter ändringen.

Mera information: E-postadressen TH.DirectMessageExchange(at)tulli.fi

Kundmeddelande