Kundmeddelande 14.3.2016
Informeringen om störningar i Tullens system ändras 15.3.2016

14.3.2016 12.05 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 12.57
Pressmeddelande

Informeringen om driftavbrott i Tullens elektroniska system ändrades den 1 november 2015. Då togs en ny tjänst för sändning av meddelanden om driftavbrott i bruk. Den 15 mars 2016 införs en likadan tjänst också vid informering om störningar i Tullens system.

Ett störningsmeddelande är ett meddelande om ett oplanerat driftavbrott. Ibruktagandet av den nya sändningstjänsten för meddelanden inverkar på hur meddelandena ser ut och gör det lättare att läsa meddelandena med olika terminaler.

Ändringar som gäller nuvarande meddelandekunder

Man kan prenumerera på Tullens nya meddelanden om störningar och driftavbrott på en webbsida under Elektroniska tjänster på Tullens webbplats.

Hanteringen av prenumerationsuppgifter överförs till prenumeranten. Adressändringar och avbeställningar gällande meddelanden kan göras i den nya tjänsten via länken ”Om du vill avbeställa din prenumeration, klicka här” i slutet av meddelandet. Om du prenumererar på meddelanden om driftavbrott och störningar i flera system, räcker det att du ändrar adressen eller avbryter prenumerationen via länken i ett meddelande. Tjänsten identifierar vilka alla meddelanden du prenumererar på.

Ändringen kräver inga åtgärder av de nuvarande meddelandekunderna som prenumererat på driftavbrottsmeddelanden, eftersom Tullen har överfört deras e-postadresser automatiskt till den nya sändningstjänsten. Om du inte längre vill ha meddelanden om driftavbrott och störningar i systemen, avbryt prenumerationen via länken i slutet av det första meddelandet som kommer till din e-post.

Var med och utveckla Tullens verksamhet

Vi utvecklar våra elektroniska system och samlar in uppgifter om användarerfarenheter.
I blanketten för prenumeration på meddelanden om driftavbrott och störningar samlar Tullen in kundernas medgivanden till mottagande av information bl.a. om kundenkäter.

Nuvarande prenumeranter kan ge sitt medgivande via länken i driftavbrottsmeddelandena. I den öppnade blanketten kan du kryssa i "Den e-postadress som jag lämnat får användas för enkäter gällande utveckling av Tullens tjänster och för andra enkäter gällande kunder och intressentgrupper”.

Prenumeration på meddelanden om driftavbrot och störningar: Elektroniska tjänster - Tjänster


  

Kundmeddelande