Kundmeddelande/Utrikeshandel och beskattning 17.5.2016
Angivandet av transiteringens avgångs- och destinationstullkontor ändras för godkända avsändare och godkända mottagare 28.5.2016

17.5.2016 10.17 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 15.16
Pressmeddelande

Tullen tar fr.o.m. den 28 maj 2016 i bruk en (1) kod för avgångs- och destinationstullkontor i transiteringsdeklarationer där transiteringen inleds eller avslutas i ett lager i Finland.

I dessa fall anger man i transiteringsdeklarationen i fortsättningen Elektroniska servicecentralens kod FI002006 för avgångs- och destinationstullkontor. Som varans förvaringsplats anges lagrets R-nummer.

För närvarande är lager som Tullen godkänt länkade till tillstånd och Tullens system med det närmast belägna tullkontorets kod för avgångs- och destinationstullkontor (till exempel Flygtullen FI015300). Tillståndshavaren har kunnat ha flera koder för avgångs- och destinationstullkontor i bruk i sitt transiteringsystem.

När en godkänd mottagare tar emot varor under ett transiteringsförfarande till sitt lager, ska företaget i sitt meddelande använda koden FI002006 för destinationstullkontor (tidigare ”bestämmelsetullkontor”). Som destinationstullkontor har tidigare angetts det övervakningstullkontor som varit beläget närmast lagret och som nämnts i lagertillståndets bilaga 2 (i punkten transiteringens avgångs- och bestämmelsetullkontor). Nu upphävs denna bilaga och i Finland används framöver centraliserat ett tullkontor för transiteringar som inleds eller avslutas i ett tullager eller ett tillfälligt lager.

För den som har tillstånd att verka som godkänd avsändare eller godkänd mottagare lönar det sig att på förhand av sin programleverantör begära uppdateringar till sitt eget system för att denna ändring inte ska orsaka störningar.
Ändringen kräver inga åtgärder av tillståndshavarna. Tullen uppdaterar tillståndshavarnas uppgifter i sina system i samband med Q2-uppdateringen 28.5.2016.

Exempel

  • När man som godkänd avsändare transiterar varor från ett lager till ett gränstullkontor, ska man i Finland i transiteringsdeklarationen centraliserat som avgångstullkontor ange koden FI002006 och därtill som destinationstullkontor ange det faktiska destinationstullkontoret, t.ex. koden för Vaalimaa FI499300.
  • Om varorna inte transporteras över östgränsen till Ryssland utan till ett lager i Vaalimaa, ska man som lagrets destinationstullkontor använda koden FI002006. Samma kod används för alla transiteringar som avslutas i ett tullager eller ett tillfälligt lager i Finland.
  • När varor transiteras med järnväg från Vainikkala till ett lager i Kouvola, ska man som avgångstullkontor ange Vainikkala och som destinationstullkontor FI002006.
  • Om man transiterar varor från ett i Finland beläget lager till ett i en hamn beläget lager, ska man både som avgångs- och destinationstullkontor ange FI002006. Om man transiterar varor från ett i Finland beläget lager via en hamn till ett lager som t.ex. är beläget i Hamburg, ska man som avgångstullkontor ange koden FI002006 och som destinationstullkontor ange koden för det i Hamburg belägna tullkontoret.
  • Om varor anländer t.ex. från Tyskland under en transitering som avslutas i en godkänd mottagares lager, ska man i meddelandet om mottagande som destinationstullkontor ange FI002006.

Avgångs- och destinationstullkontor anges åtminstone i följande transiteringsmeddelanden

FITDEC, Transiteringsdeklarationsmeddelande (IE13, IE15)
FITCAN, Meddelande om återkallande (IE901)
FITCTR, Meddelande om ankomstbekräftelse (IE06)
FITARR, Meddelande om mottagande (IE07)
FITULR, Meddelande om lossningsresultat (IE44)

Mera information: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi

Kundmeddelande