Ändring vid övervakning i förväg av järn- och stålprodukter som importeras från tredje land 11.7.2017

3.7.2017 11.07 | Publicerad på svenska 3.7.2017 kl. 13.57
Pressmeddelande

Förordningen tillämpas från och med den 11 juli 2017.

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2017/1092 har övervakningen i förväg av import av vissa järn- och stålprodukter med ursprung i tredje land ändrats. Förordningen publicerades den 21 juni 2017 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 158 och tillämpas från och med den 11 juli 2017.

Genom förordningen ströks HS-nummer 7303 från förteckningen över produkter som omfattas av övervakningen. HS-nummer 7229 lades till i förteckningen.

Övervakning i förväg gäller fr.o.m. den 11 juli 2017 import av produkter med följande varukoder:

7207 11 14 7208 7209 7210 7211
7212 7213 7214 7215 7216
7217 7219 7220 7221 7222
7223 7225 7226 7227 7228
7229 7301 7302 7304 7305
7306 7307 19 10 7307 23 7307 91 00 7307 93 11
7307 93 19 7307 99 80 7318 12 90 7318 14 91 7318 14 99
7318 15 42 7318 15 58 7318 15 68 7318 15 82 7318 15 88
7318 15 95 7318 16 40 7318 16 92 7318 16 99 7318 19 00
7318 21 00 7318 22 00      

Övergång till fri omsättning av ovannämnda produkter förutsätter att ett övervakningsdokument utfärdat av en behörig myndighet i en medlemsstat (i Finland Tullen) visas upp. Produkter med ursprung i Norge, Island och Liechtenstein ingår inte i förordningens tillämpningsområde.

Den lägsta vikten som omfattas av övervakningen ändras så att övervakningen av produkter med HS-nummer 7318 gäller import vars nettovikt överstiger 5 000 kg. Vid import av produkter med denna varukod anges koden 1004 för bilagd handling således inte längre i tulldeklarationen, om nettovikten är 5 000 kg eller lägre. För andra produkter gäller övervakningen fortfarande import vars nettovikt överstiger 2 500 kg.

Mera information:
Heidi Broms, tln 040 332 2646
Minna Raitanen, tfn 040 332 2419
[email protected]

Kundmeddelande