Ändringar för användare av deklarationstjänsten för export från och med 25.11.2017

24.11.2017 10.29 | Publicerad på svenska 24.11.2017 kl. 13.46
Pressmeddelande

Webbdeklaranter vid export behöver fr.o.m. 25.11.2017 inte separat be att få utförselbekräftelsen i deklarationstjänsten för export. Därför tas punkten ”Utförselbekräftelse RET.EXP” bort från uppgifterna om deklarationspartiet. Tullens exportsystem skapar automatiskt utförselbekräftade överlåtelsebeslut för deklaranter, när varornas utförsel bekräftas vid Tullen.

Webbdeklaranter kan inte längre använda halvfärdiga exportdeklarationer (utkast) som sparats före 25.11.2017 och inte kopiera tidigare webbdeklarationer som underlag för en ny webbdeklaration. Exportdeklarationen ska göras på nytt från början. Nya webbdeklarationer som upprättats efter 25.11.2017 kan åter kopieras som underlag för nya deklarationer.

Webbdeklarationer som upprättats före 25.11.2017 kan inte heller rättas i deklarationstjänsten för export. Rättelsebegäran kan göras med tullblankett 701r.

Mera information
yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Kundmeddelande