Ändringar i anvisningarna om tillfällig lagring och import

29.6.2017 14.53 | Publicerad på svenska 3.7.2017 kl. 12.30
Pressmeddelande

Anvisningarna om avslutande av tillfällig lagring har ändrats. Bland de avvikelser som tillåts mellan lagerbokföringen och överlåtelsebeslutet vid import har uppgifterna om varans förvaringsplats, inkl. lagerkod, lagts till.

Den uppdaterade anvisningen ”När får innehavaren av ett tillfälligt lager utlämna varor, fastän uppgifterna i överlåtelsebeslutet för import avviker från uppgifterna i bokföringen?” finns att läsa här:

Om man i tulldeklarationen angett ett felaktigt MRN-nummer för den summariska deklarationen eller den summariska införseldeklarationen eller ett felaktigt varupostnummer ska uppgifterna korrigeras innan varan kan lämnas ut. Uppgifterna som ska korrigeras ska skickas per e-post till Elektroniska servicecentralen. Enligt en ny praxis kvitterar Elektroniska servicecentralen meddelandet som mottaget. Den som hämtar varorna visar den korrigerade uppgiften för innehavaren av det tillfälliga lagret med en e-postutskrift.

Den uppdaterade anvisningen ”MRN-numeron korjaaminen jälkikäteen” finns att läsa här, tills vidare bara på finska.

Angivandet av korrekta uppgifter gör att överlåtelsen av varorna sker snabbare. Tullen kan uppbära felavgift om felaktiga uppgifter angetts.

Mera information: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi

Kundmeddelande