Ändringar i Tullens system 30.9.2017 – information till webbdeklaranter

15.9.2017 8.00
Pressmeddelande

Nya versioner av Tullens system tas i bruk 30.9.2017.

Uppdateringen medför följande ändringar i användargränssnitten för Tullens webbdeklaranter.

Deklarationstjänsten för transitering

Förbättrade egenskaper:

  • Det är åter möjligt att skicka uppgifterna för en deklaration som upprättats i deklarationstjänsten för transitering till en angiven e-postadress.

I Tullens övriga webbdeklareringssystem görs inte några ändringar.

Mera information
Stöd för webbdeklarering: tfn 0295 5206 (privatkunder) och tfn 0295 5207 (företag):

  • Deklarationstjänsten för transitering

Vi beklagar de eventuella fördröjningar i användningen av tjänsterna som versionsbytet kan förorsaka under uppdateringen och de därpå följande dagarna.

 

Kundmeddelande