Kundmeddelande 13.5.2016
Ändringar i Tullens system 28.5.2016 – information till meddelandedeklaranter

13.5.2016 10.09 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 15.11
Pressmeddelande

Tullens system får en ny version 28 maj 2016. Tullens meddelandedeklaranter ombeds beakta följande ändringar.

AREX-systemet  

Nya egenskaper:

  • Ändringar har gjorts i AREX-meddelandebeskrivningarna. En uppdaterad version 1.5  ändring 1, har publicerats på Tullens internetsidor

Version 1.5 ändring 1 av meddelandebeskrivningarna tillämpas på den version av AREX-systemet som tas i bruk i samband med systemuppdateringen den 28 maj 2016. Vi ber er ta de kommande preciseringarna i beaktande.

Exportsystemet ELEX

Nya egenskaper:

  • Angivande av ARC-nummer (den administrativa referenskoden för e-AD) i exportdeklarationen för punktskattepliktiga varor ändras.

På varupostnivå i exportdeklarationen för punktskattepliktiga varor anges koden för föregående förfarande AAD, handlingens nummer samt datumet för tidigare handling.

Som handlingens nummer för AAD-koden anges den 21 tecken långa ARC-koden som skapats av EMCS-systemet, efter vilken anges som ny uppgift det tresiffriga numret för produktpartiet. Produktpartiets nummer finns i e-AD:t som skapats i EMCS-systemet.

Produktpartiets nummer anges i EMCS-systemet utan nollor, och då ska man lägga till nollorna före produktnumret om det finns färre än hundra varupartier.  

Därtill ska man beakta att man för varje varuparti i exportdeklarationen bara får ange en AAD-kod. En viss kombination av ARC-kod och produktparti får bara anges en gång. FAD-koden, som används vid reservförfarande, omfattas inte av ovan nämnda begränsningar.

Inga ändringar görs i Tullens övriga system för meddelandetrafik (nedan). 

  • Punktskattesystemet EMCS
  • Importsystemet ITU 
  • Statistiksystemet Intrastat
  • Transiteringssystemet NCTS 

Informering om störningar i Tullens system har förbättrats  

Informering om störningar i Tullens system överfördes den 15 mars 2016 till samma sändningstjänst som för meddelanden om driftavbrott.  Ibruktagandet av den nya sändningstjänsten för meddelanden inverkar på hur meddelandena ser ut och gör det lättare att läsa meddelandena med olika terminaler.   

Ändringar som gäller nuvarande meddelandekunder

Man kan prenumerera på Tullens nya meddelanden om störningar och driftavbrott på en webbsida under Elektroniska tjänster på Tullens webbplats.
Hanteringen av prenumerationsuppgifter överfördes till prenumeranten. Adressändring och avbeställning gällande meddelanden kan göras i den nya tjänsten via länken ”Om du vill avbeställa din prenumeration, klicka här” i slutet av driftavbrottsmeddelandet.  Om du har prenumererat på meddelanden om driftavbrott och störningar för flera system, räcker det att du ändrar adressen eller avbryter prenumerationen via länken i ett meddelande. Tjänsten identifierar vilka meddelanden du prenumererar på.

Var med och utveckla Tullens verksamhet

Vi utvecklar våra elektroniska system och samlar in uppgifter över användarerfarenheter.
I blanketten för prenumeration på meddelanden om driftavbrott och störningar samlar Tullen in kundernas medgivanden till mottagande av information bl.a. om kundenkäter.
Nuvarande prenumeranter kan ge sitt medgivande via länken i störnings- och driftavbrottsmeddelandena. I den öppnade blanketten kan du kryssa i "Den e-postadress som jag lämnat får användas för enkäter gällande utveckling av Tullens tjänster och för andra enkäter gällande kunder och intressentgrupper”.

Mera information
Tullförfaranden vid export: yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi
Säkerhetsuppgiftsdeklarationer, dvs. AREX-deklarationer: turvatiedot(at)tulli.fi
eller tfn 0295 5202 (Tullrådgivning, företagskunder)

Systemändringarna som versionsbytet förorsakar kan göra meddelandetrafiken långsammare och medföra att antalet felaktiga meddelanden ökar, vilket innebär att deklarationer som sänts till Tullen oftare än normalt måste handläggas manuellt, och därför kan svarstiderna tillfälligt bli längre. Vi beklagar olägenheten som ändringarna medför.

Kundmeddelande