Kundmeddelande 13.5.2016
Ändringar i Tullens system 28.5.2016 – information till webbdeklaranter

13.5.2016 10.14 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 15.13
Pressmeddelande

Tullens system får en ny version 28 maj 2016. Tullens webbdeklaranter ombeds beakta följande ändringar i användargränssnitten.

Tullens system får en ny version 28 maj 2016. Tullens webbdeklaranter ombeds beakta följande ändringar i användargränssnitten.

Följande webbläsare stöds

 • Internet Explorer 10 och 11
 • Mozilla Firefox 38
 • Google Chrome 48

Exportsystemet ELEX

Nya funktioner:

 • Angivande av ARC-nummer (den administrativa referenskoden för e-AD) i exportdeklarationen för punktskattepliktiga varor ändras.  
  • På varupostnivå i exportdeklarationen för punktskattepliktiga varor anges koden för föregående förfarande AAD, handlingens nummer samt datumet för tidigare handling.
  • Som handlingens nummer för AAD-koden anges den 21 tecken långa ARC-koden som skapats av EMCS-systemet, efter vilken anges som ny uppgift det tresiffriga numret för produktpartiet.

Produktpartiets nummer finns i e-AD:t som skapats i EMCS-systemet. Produktpartiets nummer anges i EMCS-systemet utan nollor, och då ska man lägga till nollorna före produktnumret om det finns färre än hundra varupartier.

Därtill ska man beakta att man för varje varuparti i exportdeklarationen bara får ange en AAD-kod. En viss kombination av ARC-kod och produktparti får bara anges en gång. FAD-koden, som används vid reservförfarande, omfattas inte av ovan nämnda begränsningar.

I följande av Tullens system för webbdeklarering görs det inte några ändringar

 • AREX-systemet
 • Punktskattesystemet EMCS
 • Importsystemet ITU
 • Transiteringssystemet NCTS

Mera information
Stöd för webbdeklarering: tfn 0295 5206 (privatkunder) och tfn 0295 5207 (företagskunder)                                     

Vi beklagar de eventuella fördröjningar i användningen av tjänsterna som versionsbytet kan förorsaka under uppdateringen och de därpå följande dagarna.

Kundmeddelande