Ändringar i Tullens system 27.5.2017 – information till webbdeklaranter

12.5.2017 8.00
Pressmeddelande

Nya versioner av Tullens system tas i bruk den 27 maj 2017.

Tullens webbdeklaranter ombes beakta följande ändringar i användargränssnitten:

Deklarationstjänsten för export

Förbättrade egenskaper:

  • Man har korrigerat ett fel där ett för långt namn för en bifogad fil orsakade ett fel vid sändning i deklarationstjänsten för export.
  • Webbexporttjänstens namn har ändrats till deklarationstjänsten för export.

Deklarationstjänsten för transitering

Förbättrade egenskaper:

  • Man har tagit bort fält som daterar tillbaka till den gamla lagstiftningen gällande bl.a. förteckningen över varor som medför ökad risk för bedrägeri.

I följande av Tullens system för webbdeklarering görs det inte några ändringar

  • Deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX)
  • Deklarationstjänsten för import

Mera information:

Stöd för webbdeklarering: tfn 0295 5206 (privatkunder) och tfn 0295 5207 (företag):

  • Deklarationstjänsten för export
  • Deklarationstjänsten för transitering

Vi beklagar de eventuella fördröjningar i användningen av tjänsterna som versionsbytet kan förorsaka under uppdateringen och de därpå följande dagarna.

Kundmeddelande