Kundmeddelande 11.11.2016
Ändringar i Tullens system 26.11.2016 – information till webbdeklaranter

11.11.2016 15.36 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.34
Pressmeddelande

Nya versioner av Tullens system tas i bruk den 26 november 2016. Uppdateringen medför följande ändringar i användargränssnitten för Tullens webbdeklaranter..

Webb-AREX

  • I deklarationerna har formkontroll lagts till i fältet ”Kontaktpersonens e-postadress” under uppgifterna om aktör.
  • På Katso-identifierade kunders startsida för deklarationer har namnet på knappen ”Lås” ändrats till ”Lås och korrigera”.

Webbexport

  • Kunderna kan i fortsättningen skicka bilagor som hör till exportdeklarationerna direkt via Tullens Webbexporttjänst. Bilagorna kan skickas antingen i samband med upprättandet av den ursprungliga exportdeklarationen eller i samband med rättandet av den. Det finns egna fönster för tillägg och hantering av bilagor. Tilläggskoden för särskild upplysning ”FIXFU” som hänför sig till bilagorna visas inte i Webbexportens tilläggskoder för särskild upplysning. Tilläggskoden för särskild upplysning skrivs inte heller ut på besluten som Tullen skickar.

Webbtransitering

  • Vid angivandet av bruttovikt får högst åtta (8) tecken användas.

Mera information
Stödet för webbdeklarering
tfn 0295 5206 (privatkunder)
tfn 0295 5207 (företagskunder)

Vi beklagar de eventuella fördröjningar i användningen av tjänsterna som versionsbytet kan förorsaka under uppdateringen och de därpå följande dagarna.

Kundmeddelande