Ändringar i Tullens system 25.11.2017 – information till meddelandedeklaranter

10.11.2017 8.00
Pressmeddelande

Nya versioner av Tullens system tas i bruk 25.11.2017. Tullens meddelandedeklaranter ombes beakta följande ändringar.   

Transiteringssystemet NCTS

Nya egenskaper:

  • Godkända mottagare kan anmäla små skillnader och övertaliga varor i meddelandet om lossningsresultat med den nya koden ”FITULR”. Kod 2 läggs till kodförteckning 0093. I punkten ska meddelandets syfte anges.

Inga ändringar görs i Tullens övriga system för meddelandetrafik, dvs. exportsystemet ELEX, statistiksystemet Intrastat och AREX-systemet.

Annan information

Importsystemet ITU

Från och med 1.1.2018 behöver momsregistrerade importörer inte längre ange sådana uppgifter som fram till årsskiftet endast påverkar mervärdesbeskattningen. Sådana uppgifter är nedsatt skattesats och poster som inkluderas i mervärdesskattegrunden. (Obs. alla tullförfarandekoder, nationella förfarandekoder och tilläggskoder för särskild upplysning ska anges som tidigare.)

Deklaranterna behöver dock inte nödvändigtvis p.g.a. detta ändra sina egna deklarationssystem och -processer, eftersom Tullen fortfarande på samma sätt som förut tar emot och handlägger även sådana tulldeklarationer som innehåller dessa uppgifter, även om uppgifterna inte längre tas i beaktande vid förtullningsbeslutet.

Mera information
Tullförfaranden vid import: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi
Tullförfaranden för transport: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi
eller tfn 0295 5202 (Tullrådgivning, företag)

Systemändringarna som versionsbytet förorsakar kan göra meddelandetrafiken långsammare och medföra att antalet felaktiga meddelanden ökar, vilket innebär att deklarationer som sänts till Tullen oftare än normalt måste handläggas manuellt, och därför kan svarstiderna tillfälligt bli längre. Vi beklagar olägenheten som ändringarna medför.

Kundmeddelande