Ändringar i Tullens system 25.11.2017 – information till webbdeklaranter

10.11.2017 8.00
Pressmeddelande

Nya versioner av Tullens system tas i bruk 25.11.2017. Tullens webbdeklaranter ombes beakta följande ändringar i användargränssnitten.

Deklarationstjänsten för export

Förbättrade egenskaper:

  • I webbexportdeklarationens punkt ”Uppgifter om deklarationspartiet” har förfrågan om utförselbekräftelse tagits bort.

I Tullens övriga webbdeklareringssystem görs inte några ändringar.

Mera information

Stöd för webbdeklarering: tfn 0295 5206 (privatkunder) och tfn 0295 5207 (företag)

Vi beklagar de eventuella fördröjningar i användningen av tjänsterna som versionsbytet kan förorsaka under uppdateringen och de därpå följande dagarna.

Lyckas inte webbdeklareringen? Du kan prenumerera på Tullens meddelanden om driftavbrott och störningar direkt till din e-post.

Kundmeddelande