Ändringar i deklareringen av förtullnings- och mervärdesskatteinformation vid skattegränsen mellan Fastlandsfinland och Åland

1.11.2017 12.16
Pressmeddelande

Från och med 1.1.2018 är Skatteförvaltningen den behöriga myndigheten för uppbörd av mervärdesskatt vid import, då importören är införd i registret över momsskyldiga. Dessa importörer ska från den första januari deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen på eget initiativ. Inga skattedeklarationer (blankett 118Ar) lämnas längre in till Tullen gällande importer från Fastlandsfinland till Åland eller från Åland till Fastlandsfinland och inga sammandragsdeklarationer görs i ALA-systemet.

Andra importörer, till exempel privatpersoner och momsregistrerade personer med importer som inte anknyter till deras affärsverksamhet, deklarerar och betalar momsen till Tullen såsom tidigare.

Skyldigheten att anmäla varorna till tullmyndigheten och lämna en tulldeklaration för export och import, dvs. göra en förtullning, förblir vid skattegränsen när varorna anländer till eller skickas från Åland. Denna skyldighet gäller för både företag, privatpersoner och andra aktörer såsom fraktförare, exportörer och importörer. Tulldeklarationen kan lämnas samtidigt för både export och import och med den kan varan också anmälas till tullmyndigheten vid gränsen. Deklarationen kan bestå av ett transportdokument eller en faktura och måste innehålla de uppgifter som Tullen kräver. Mer information om innehållet och hur man lämnar en tulldeklaration till tullmyndigheten kommer senare.

En person kan för importen agera som ett så kallat indirekt ombud för privatpersoner eller övriga icke-momsregistrerade personer. Då blir den personen själv skyldig att betala importmomsen till Tullen. Om det indirekta ombudet har ett skattegränsnummer kan personen lämna en skriftlig skattedeklaration, göra en elektronisk sammandragsdeklaration i ALA samt betala momsen för en månads importer på en gång såsom tidigare. De kunder som redan i dag har ett skattegränsnummer behöver inte skaffa sig ett nytt för att agera som ett indirekt ombud som deklarerar importmomsen i efterhand. En kund med skattegränsnummer ska deklarera importmomsen senast den tolfte dagen efter den andra månaden då själva förtullningen har skett.

Redovisningen till Skatteförvaltningen av importmomsen för momsskyldiga börjar i praktiken i mars 2018, då importmomsen för den första månaden ska deklareras. För alla förtullningar som har skett under år 2017 ges beskattningsinformationen till Tullen. Även alla ändringar av importmomsen för förtullningar som skett före 2018 deklareras till Tullen.

Mer information fås av Mariehamns tull, tfn 0295 52 333, e-post atp.skattegrans(at)tulli.fi, eller av Tullens allmänna kundrådgivning, tfn 0295 5202. Följ också Tullens och Skatteförvaltningens webbplatser: www.tulli.fi och www.skatt.fi.

Kundmeddelande