Ändringar i hur unionsstatus för varor bevisas vid införsel 1.4.2017

30.3.2017 16.00 | Publicerad på svenska 30.3.2017 kl. 16.48
Pressmeddelande

Ändringar i hur unionsstatus för varor bevisas vid införsel 1.4.2017

Styrkandet av varors unionsstatus med dokument vid införsel ändras den 1 april 2017. Bekanta dig med det nya handlingssättet: Att bevisa unionsstatus för varor som förs in

Unionsvaror får befordras utan tullformaliteter inom EU. Varor vars unionsstatus fastställts på avgångsplatsen får röra sig fritt inom unionens tullområde. Kunder ska kunna bevisa varornas tullstatus om Tullen så kräver.  

När ett dokument som styrker varornas unionsstatus lämnas till ett tillfälligt lager ska dokumentet förses med den för varorna ingivna summariska införseldeklarationens eller summariska deklarationens referensnummer (MRN) och varupostnummer. Dessa styrkande dokument behöver i fortsättningen inte lämnas till närmaste tullkontor utan lagerhavaren skannar dokumenten och skickar dem per e-post till Tullens adress (unioniasema(at)tulli.fi).

Kundmeddelande