Kundmeddelande 24.11.2016
Ändringar i registrering av Portnet-uppgifter fr.o.m. 29.11.2016

24.11.2016 16.18 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.42
Pressmeddelande

Av Portnet tas en ny version i bruk den 29 november 2016. Versionen för med sig några nya egenskaper som det bra för anmälarna att beakta.

Den nya Portnet-versionen möjliggör anmälning av skyddsnivån för fartygets 10 senaste hamnanlöp samt inlämning av uppgifterna om fartygsavfall på basis av de strukturerade blanketterna på Tullens webbplats så att uppgifterna också sparas i Portnet-databasen. Tullen har gjort vissa små ändringar i dessa blanketter för att uppgifterna ska kunna sparas i databasen. Dessa nya blanketter ska nu användas vid inlämning av skyddsinformationen och uppgifterna om fartygsavfall, och de gamla blankettmallarna ska förstöras.

De nya blanketterna, NSW Security och NSW Waste, finns på Tullens webbplats. Användningen av strukturerade blanketter gör det i princip möjligt att fartygsagenten vid inlämning av uppgifterna direkt kan använda de blanketter som den fått från fartyget utan att behöva behandla uppgifterna på nytt. Det rekommenderas att anmälaren skickar dessa nya blankettmallar till fartyget. Om anmälaren inte kan använda strukturella blanketter ska uppgifterna lämnas med Portnet-användargränssnittet.

Antalet besättningsmedlemmar och passagerare kan i den nya versionen också anmälas efter att fartyget avgått.

En ny deklarationstyp i Portnet är en s.k. sjöfartshälsodeklaration. Det är ännu inte obligatoriskt att lämna denna deklaration i Portnet. Närmare anvisningar om inlämning av deklarationen kommer att ges senare.

Mera information ges av Kim Holmqvist vid Tullen, tfn 040 332 4253, och Antti Arkima vid Trafikverket, tfn 029 534 3316.

Kundmeddelande