Kundmeddelande 21.3.2016
Förändringar vid tillfällig lagring 1.5.2016

21.3.2016 13.25 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.30
Pressmeddelande

Tullagstiftningen ändras den 1 maj 2016. Den största förändringen vid tillfällig lagring är att lagringstiden förlängs till 90 dagar.

 Det blir också möjligt att befordra tillfälligt lagrade varor mellan tillfälliga lager. Också tillståndsvillkoren förändras. Tullen omprövar tillstånden under de tre kommande åren.

Lagringstid

Tidsfristen för tillfällig lagring förlängs till 90 dagar oberoende av transportsätt. Om varorna lagts upp på lagret den 30 april 2016 eller tidigare, ska de tullklareras beroende på transportsättet antingen inom 20 eller 45 dagar efter att de visats upp för Tullen. För varor som tas emot den 1 maj 2015 eller därefter är lagringstiden 90 dagar.

Befordran av varor mellan tillfälliga lager

Tillfälligt lagrade varor kan befordras under tillfällig lagring mellan en och samma tillståndshavares tillfälliga lager eller mellan olika tillståndshavares lager. Det avsändande lagret ska ha tillstånd till sådan befordran.

Tillståndsvillkor och anvisningar

Tillståndsvillkoren för lagertillstånd publiceras i fortsättningen i form av kundanvisningar. De nya anvisningarna träder i kraft den 1 maj 2016. Tullens föreskrifter och kundanvisningar publiceras på Tullens webbplats.

Omprövning av tillstånd

Tullen omprövar de gällande lagertillstånden senast den 1 maj 2019. Omprövningen görs som en del av processen för ändring av tillstånd. Tillståndshavare behöver inte separat begära omprövning.

Mera information om förändringarna vid lagring samt kuljetus.varastointi(at)tulli.fi

Kundmeddelande