Kundmeddelande 21.3.2016
Förändringar vid tullagring 1.5.2016

21.3.2016 12.32 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.28
Pressmeddelande

När tullagstiftningen ändras den 1 maj 2016 ändras också lagertyperna. Varor kan befordras under tullagerförfarandet utan separat tillstånd.

 Om varorna exporteras vidare till tredje land ska en deklaration för återexport lämnas in när lagringen upphör. Också tillståndsvillkoren förändras. Tullen omprövar tillstånden under de tre kommande åren.

Klassificering av lagertyper med bokstäver upphör 

Tullagren klassificeras inte längre med bokstäverna A–E. I lagstiftningen delas tullagren in i privat tullager och i allmänt tullager av typ I och II. Vid tullager av typ I fördelas ansvaret mellan tillståndshavaren (lagerhavaren) och den person som är ansvarig för förfarandet (uppläggaren). Vid tullager av typ II har den som svarar för förfarandet större ansvar.

Varor kan befordras under tullagerförfarandet utan separat tillstånd

Den nya tullkodexen tillåter att varor befordras under tullagerförfarandet utan separat tillstånd. Befordran kan ske mellan egna tullager, från det tullkontor där varorna hänförs till förfarandet (införseltullkontoret) till lagret och från lagret till utförseltullkontoret eller till ett tullkontor där varorna hänförs till nästa tullförfarande.   

Obligatorisk deklaration för återexport

När lagringen i tullager avslutas med att varorna levereras utanför unionen ska en återexport­deklaration lämnas in för varorna. Efter inlämningen av deklarationen kan varorna vid behov transiteras enligt T1- eller TIR-förfarandet, varvid ansvaret övergår till den som svarar för transiteringen. 

Tillståndsvillkor och anvisningar

Tillståndsvillkoren för lagertillstånd publiceras i fortsättningen i form av kundanvisningar. De nya anvisningarna träder i kraft den 1 maj 2016. Tullens föreskrifter och kundanvisningar publiceras på Tullens webbplats.

Omprövning av tillstånd

Tullen omprövar de gällande lagertillstånden senast den 1 maj 2019. Omprövningen görs som en del av processen för ändring av tillstånd. Tillståndshavare behöver inte separat begära omprövning.

>> Mera information om förändringarna vid lagring samt kuljetus.varastointi(at)tulli.fi

Kundmeddelande