Företagsspecifik ändring 9.11.2017 av slutgiltig antidumpnings- och utjämningstull på solcellsmoduler eller solcellspaneler och deras komponenter avsända från Malaysia och Taiwan

9.11.2017 9.29 | Publicerad på svenska 9.11.2017 kl. 11.08
Pressmeddelande

Företaget Jinko Solar Technology Sdn. Bhd är befriat från den slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullen på solcellsmoduler eller solcellspaneler och deras komponenter fr.o.m. den 9 november 2017. Information om detta finns i Europeiska unionens officiella tidning L 289, 8.11.2017.

Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 och ex 8541 40 90. Befrielsen förutsätter att en giltig faktura visas upp.

Skyldigheten att sedan den 11 februari 2017 registrera import har nu upphört. Ingen antidumpningstull tas ut på den import som registrerats.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar