Företagsspecifik ändring 8.11.2017 av slutgiltig antidumpningstull på solcellsmoduler och komponenter avsända från Malaysia och Taiwan

8.11.2017 9.16 | Publicerad på svenska 8.11.2017 kl. 15.36
Pressmeddelande

Enligt EU:s officiella tidning nr L 288, 7.11.2017, upphävs antidumpningstullen på solcellsmoduler och väsentliga komponenter den 8 november 2017, om produkterna tillverkats av företaget LONGI (Kuching) Sdn. Bhd.. Antidumpningstullen gäller produkter som avsänts från Malaysia och Taiwan. Importen av varor som tillverkats av företaget ska registreras i nio månader.  

Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 och ex 8541 40 90. Ordet ”ex” framför varukoden betyder att saken bara gäller en del av de varor som klassificeras enligt varukoden.

Obs! Förordningen i ovannämnda EUT innehåller ett fel: De angivna Taric-numren 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32 och 8541 40 90 33 är inte i kraft.

Kontrollera om denna ändring har konsekvenser för ditt företag.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar