Ljus i sikte i statistiken över försäljning till resande

11.12.2015 10.02
Pressmeddelande

Ryska resanden handlar fortfarande flitigt i Villmanstrandregionen. Enligt Tullens statistik är mängden försäljning som sker med faktura nästan på föregående års nivå.


Antalet tax-free-försäljningar och försäljningar till resande som gränsmyndigheterna handlagt uppgick till totalt 827 773 stycken i hela Finland under perioden januari-november 2015. Av dessa utgjorde försäljning till resande, dvs. försäljning som sker med faktura, 72,5 % (600 437 st.).


Nuijamaa tulls andel av hela Finlands tax-free-försäljning och försäljning till resande var 40,6 %, dvs. 335 846 st., av vilket 13 552 st. var tax-free-försäljningar och 332 294 st. försäljningar som sker med faktura. Av försäljningar som sker med faktura var Nuijamaa tulls andel i jämförelse med hela Finland 55,3 %.


Vid Nuijamaa gränsövergångsställe handlades i november över 30 000 fakturor


Den enda statistiken som Tullen för över försäljning som sker med faktura är antalet fakturor som Tullen och Gränsbevakningsväsendet handlägger vid gränsövergångsställena. Vid Nuijamaa gränsövergångsställe förde man en kväll under sex timmars tid statistik över försäljningen som sker med faktura.  


Under denna tid noterades 344 st. försäljningar som sker med faktura, vilkas sammanlagda köpvärde uppgick till 56 821,67 euro. Det genomsnittliga värdet på ett köp var 165,18 euro. Det minsta köpet var 40,00 euro och det största 1 678,00 euro.


Andelen köp som hade gjorts i affärer i Villmanstrand var mätt i antal fakturor 97,4 % (335/344 st.) och med köpvärde mätt 88,8 % (50 461,38/56 821,67 euro).


Utifrån detta sampel kan man göra en riktgivande bedömning av vilken betydelse försäljningar som sker med faktura har för affärerna i Villmanstrand.  


I november 2015 handlades 33 522 fakturor vid Nuijamaa gränsövergångsställe. Beräknat utifrån köpens medelpris (165,18 euro) i det ovan nämnda lilla samplet skulle det sammanlagda värdet för de vid Nuijamaa gränsövergångsställe i november 2015 handlagda försäljningarna som sker med faktura vara cirka 5,5 miljoner euro, av vilket största delen var försäljning i affärer i Villmanstrand.


Mera information:
Chefen för Nuijamaa tull Lasse Jutila, tfn 040 332 5922

Pressmeddelande