Avgiftsbelagda laboratorieundersökningar

17.2.2017 9.07
Pressmeddelande

Tullaboratoriets undersökningar faktureras enligt finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1364/2016). Denna förordning trädde i kraft 1.1.2017 och gäller till utgången av år 2018.

De laboratorieundersökningar som görs på Tullens initiativ för kontroll enligt livsmedelslagen (23/2006) och konsumentsäkerhetslagen (920/2011) är avgiftsbelagda enligt följande:

Varor som omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde

  • 440 euro/varuparti för 1–3 prover
  • 532 euro/varuparti för 4 eller flera prover
  • 250 euro/varuparti, då hela importpartiets värde är högst 1 500 euro

Varor som omfattas av konsumentsäkerhetslagens tillämpningsområde

  • 360 euro/varuparti för 1–3 prover
  • 440 euro/varuparti för 4 eller flera prover
  • 200 euro/varuparti, då hela importpartiets värde är högst 1 500 euro

Undersökningar av material som kommer i kontakt med livsmedel

Tullaboratoriet undersöker med stöd av livsmedelslagen sådana material som kommer i direkt kontakt med livsmedel och som Tullen har övervakningsansvar för, både vid import från tredjeland och vid införsel i EU-internhandeln. Vid Tullaboratoriet undersöker man bl.a. plast-, keramik-, glas- och metallkärl samt hushållsartiklar, bestick, förpackningsmaterial, hushållsapparater och silikonprodukter.

I barnavårdsartiklar finns material som kommer i kontakt med livsmedel främst i sådana produkter som underlättar ätandet för barn. Dessa produkter, som t.ex. nappflaskor, pipmuggar, tallrikar för småbarn och babyskedar, ska uppfylla kraven som fastställts både för barnavårdsartiklar och för material som kommer i kontakt med livsmedel.

För undersökningar av prover av material som kommer i kontakt med livsmedel fakturerar Tullaboratoriet enligt vad som anges i avgiftsförordningen om varor som omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde.
 

Livsmedelslag 23/2006
Konsumentsäkerhetslag 920/2011
Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer 1364/2016

Kundmeddelande