Kundbetjäning på Tullen en gång i veckan på sju orter fr.o.m. 1 mars 2016

23.2.2016 9.00
Pressmeddelande

Från och med den 1 mars 2016 erbjuder Tullen sina kunder kundbetjäning en gång i veckan i Jyväskylä, Karleby, Lahtis, Uleåborg, Raumo och Tammerfors. Därtill föreslår Tullen att kundservicen vid ovannämnda tullkontor läggs ned fr.o.m. den 1 juni 2016 allteftersom uträttandet av ärenden har ordnats på det sätt som god förvaltningssed förutsätter och finansministeriets koordineringsgrupp för regionalisering har godkänt Tullens förslag.

Tullens kundbetjäning dras ned till en dag per vecka i Jyväskylä, Karleby, Lahtis, Uleåborg, Tammerfors och Vasa fr.o.m. den 1 mars 2016. Raumo tullkontor fortsätter som tidigare att betjäna kunder en gång per vecka.

Tullens kundbetjäning betjänar klockan 8–16.15 enligt följande: I Jyväskylä på tisdagar, i Karleby på torsdagar, i Lahtis på måndagar, i Uleåborg på onsdagar, i Raumo på fredagar, i Tammerfors på torsdagar och i Vasa på tisdagar.

Tullen utreder också möjligheten att begränsa kundbetjäningen till en dag per vecka i Haxböle, Hangö, Björneborg, Torneå (Hallituskatu och Etelätulli) och Åbo tullkontor från och med den 1 juni 2016, och att lägga ned kundbetjäningen allteftersom uträttandet av ärenden har ordnats på det sätt som god förvaltningssed förutsätter och finansministeriets koordineringsgrupp för regionalisering har godkänt Tullens förslag.

Tullrådgivningen ger råd vid behov

Huvuddelen av Tullens tjänster är elektroniska och största delen av kunderna använder dem. Övriga behov av service över disk kan skötas på alternativa sätt. Tullen informerar om ändringar i tullkontorens kundbetjäning och om alternativa sätt att sköta tullärenden på sin webbplats på finska, svenska, engelska och ryska. Tullens rådgivning för privatkunder och företagskunder ger råd vid behov.

Omstruktureringen av kundbetjäningen förorsakar inget behov att minska på personalen

Omstruktureringen av kundbetjäningen berör också de personer som arbetar med kundbetjäning på Tullen. Ersättande arbete har hittats för alla de personer som arbetar på tullkontor där kundbetjäningen läggs ned.

 

Mera information:

Ändringar i kundservice 
Sari Bjong, kundservicechef, tfn 040 332 5063
Tom Ferm, kundrelations- och skatteuppbördsdirektör, tfn 040 332 2622

Pressmeddelande