Kundmeddelande 1.12.2016
Mottagning av kvitton i Tullens kassor upphör 31.12.2016

1.12.2016 16.21 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.43
Pressmeddelande

Importförtullnings- och bilbeskattningskunderna har kunnat snabba upp registreringen av sina betalningar genom att vid Tullens kassa visa upp ett kvitto på betalningen till banken.

 Betalningarna som på normalt sätt gjorts till ett bankkonto överförs till Tullen tidigast följande bankdag men genom ovannämnda förfarande har kunderna kunnat få sina importvaror överlåtna till fri omsättning eller sina fordon registrerade under samma dag.

Tullen slutar ta emot kvitton i sina kassor den 1 januari 2017, eftersom elektroniska betalningstjänster gjort det obehövligt. Elektroniska tjänster som genast förmedlar betalningsuppgiften till Tullens system är tjänsten för bilskattedeklaration och tjänsten för importdeklaration (webbimporttjänsten). Dessa tjänster finns tillgängliga på Tullens webbplats.

Kundmeddelande