Högsta förvaltningsdomstolens beslut och nedsatt farledsavgift för outnyttjad lastkapacitet (fartyg utan last)

18.4.2017 11.07 | Publicerad på svenska 18.4.2017 kl. 15.36
Pressmeddelande

Till följd av högsta förvaltningsdomstolens beslut (årsboksnummer HFD:2016:159, datum 25.10.2016) har Tullen ändrat praxis vid beviljande av nedsatt farledsavgift för outnyttjad lastkapacitet i fråga om fartyg som inte transporterar last.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i sitt beslut att farledsavgiften ska bestämmas nedsatt enligt lastningskapacitetens utnyttjandegrad också när fartyget går i trafik utan last på de villkor som föreskrivs i lagen om farledsavgift.

Mera information om den första beskattningen fås per e-post meke(at)tulli.fi samt yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande