Avslutad undersökning av dumpning vid import av koreansk tereftalsyra och salter av tereftalsyra med Taric-nummer 2917 36 00 10

14.6.2017 7.49 | Publicerad på svenska 14.6.2017 kl. 9.37
Pressmeddelande

Undersökningen av dumpning gällande tereftalsyra och salter av tereftalsyra från Korea avslutades den 7 juni 2017

Vid import av koreansk tereftalsyra och salter av tereftalsyra inleddes en undersökning av dumpning den 3 augusti 2016. Undersökningen avslutades den 7 juni 2017. Några nya antidumpningsåtgärder infördes inte.

Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 144, 7.6.2017.

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar