Kommissionen har återtagit godkännandet av ett företags prisåtagande gällande solcellsmoduler och solceller från Kina

21.9.2017 10.21 | Publicerad på svenska 21.9.2017 kl. 14.29
Pressmeddelande

Förordningen om saken träder i kraft den 21 september 2017 och finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 241, 20.9.2017. Kontrollera om ditt företag beställer varor av denna säljare.

Företag som importerar solcellsmoduler och solceller från Kina tillverkade av säljare som lämnat ett prisåtagande som godkänts av kommissionen har inte behövt betala antidumpnings- och utjämningstullar. Kommissionen har återtagit godtagandet av ett företags prisåtagande (art. 1 i förordningen) och ogiltigförklarat detta företags åtagandefakturor (bilaga I till förordningen). Antidumpnings- och utjämningstullar kommer att tas ut retroaktivt för sådan import som omfattas av det återtagna prisåtagandet. För denna säljares produkter ska antidumpnings- och utjämningstull betalas också i fortsättningen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar