Kommissionen har återtagit prisåtaganden gällande vissa antidumpnings- och utjämningstullar – kolla om din säljare finns med på listan!

21.3.2017 12.05 | Publicerad på svenska 23.3.2017 kl. 11.31
Pressmeddelande

Prisåtaganden för kinesiska solcellsmoduler har återtagits.

Företag som importerar kinesiska solcellsmoduler och väsentliga komponenter från säljare som lämnat godkända prisåtaganden behöver inte betala någon antidumpnings- och utjämningstull. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39). Kommissionen har återtagit prisåtaganden som lämnats av vissa säljare. Återtagandena finns att se i Europeiska unionens officiella tidning L 71. För produkter som tillverkats av dessa företag ska antidumpnings- och utjämningstullen betalas fr.o.m. den 17 mars 2017.

Mera information:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande