Kommissionen har återtagit godkännandet av prisåtaganden med avseende på antidumpnings- och utjämningstullar, solcellsmoduler och -celler, KN-nummer ex 8541 40 90 Kina – kontrollera läget för din säljares del!

28.8.2017 11.49 | Publicerad på svenska 28.8.2017 kl. 14.18
Pressmeddelande

Företag som importerar solcellsmoduler och solceller med ursprung i eller avsända från Kina tillverkade av säljare som lämnat ett prisåtagande som godkänts av kommissionen har inte behövt betala antidumpnings- och utjämningstull.

Produkterna som omfattas av åtagandet klassificeras enligt KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39). Kommissionen har återtagit sitt godkännande av åtaganden som gjorts av tre företag. Vid import av dessa säljares produkter ska antidumpnings- och utjämningstull betalas från och med den 25 augusti 2017. Dessa tre företag samt de företag för vilka godkännandet av åtagandet förblir i kraft nämns i EU:s officiella tidning nr L 218, 24.8.2017.  

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar