Kommissionen har återtagit godkännanden av prisåtaganden med avseende på antidumpnings- och utjämningstullar, solcellsmoduler och -celler, KN-nummer ex 8541 40 90 Kina – kontrollera läget för din säljares del!

7.9.2017 16.15
Pressmeddelande

Kommissionen har ogiltigförklarat åtagandefakturor. Det lönar sig att kontrollera vilka eventuella konsekvenser denna ändring har på ditt företag.

Företag som importerar solcellsmoduler och solceller med ursprung i eller avsända från Kina tillverkade av säljare som lämnat ett prisåtagande som godkänts av kommissionen behöver inte betala antidumpnings- och utjämningstull.

Produkterna som omfattas av åtagandet klassificeras enligt KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39). Kommissionen har återtagit sitt godkännande av åtaganden som gjorts av två företag. Vid import av dessa säljares produkter ska antidumpnings- och utjämningstull betalas från och med den 7 september 2017. Dessa två företag samt de företag för vilka godkännandet av åtagandet förblir i kraft nämns i EU:s officiella tidning nr L 230, 6.9.2017.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar