Kommissionen har ändrat förordningen gällande antidumpningstullen på stänger av sådant slag som används som betongarmering med ursprung i Vitryssland

14.8.2017 12.18 | Publicerad på svenska 14.8.2017 kl. 13.40
Pressmeddelande

Kommissionen ändrade den 9 augusti 2017 förordningen gällande antidumpningstullen på stänger av sådant slag som används som betongarmering med ursprung i Vitryssland.

Ändringen finns publicerad i EU:s officiella tidning nr L 206/9.8.2017. Ändringen gäller uppbörd av de belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen. Förordningen tillämpas från och med den 18 juli 2017. Den preliminära antidumpningstullen gällde stänger som klassificeras enligt KN-nummer ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 och ex 7214 99 95. Den slutgiltiga antidumpningstullen gäller stänger som klassificeras enligt KN-nummer ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 och ex 7214 99 95. Det lönar sig att kontrollera vilka eventuella konsekvenser denna ändring har på ditt företag.

Mera information:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar