Rördelar av gjutjärn med ursprung i Kina, KN-nummer ex 7307 19 10, tillverkade av Jinan Meide Castings Co. Ltd., slutgiltig antidumpningstull 30.6.2017

29.6.2017 13.50 | Publicerad på svenska 30.6.2017 kl. 7.46
Pressmeddelande

En slutgiltig antidumpningstull på rördelar av gjutjärn med ursprung i Kina tillverkade av Jinan Meide Castings Co. Ltd. träder i kraft den 30 juni 2017.

Den slutgiltiga antidumpningstullen tas ut från och med den 30 juni 2017 vid import av följande produkter som tillverkats av det kinesiska företaget Jinan Meide Castings Co. Ltd. (Taric-tilläggsnummer B336):

gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn, utom kroppar av klämringskopplingar med metriska ISO-gängor DIN 13, och gängade runda kopplingsdosor av aducerat järn utan lock, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 19 10 (Taric-nummer 7307191010), med ursprung i Republiken Kina.

Den slutgiltiga antidumpningstullen är 39,2 % som tas ut på nettopriset fritt unionens gräns, före tull. Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 166, 29.6.2017, s. 23–31.

Mera information om antidumpningsåtgärder:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar