Melamin enligt KN-nummer 2933 61 00 med ursprung i Kina; fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpningstull

3.7.2017 14.07 | Publicerad på svenska 3.7.2017 kl. 14.33
Pressmeddelande

Uppbörden av den slutgiltiga antidumpningstullen vid import av melamin med ursprung i Kina fortsätter den 2 juli 2017.

Uppbörden av den gällande slutgiltiga antidumpningstullen vid import av melamin enligt KN-nummer 2933 61 00 med ursprung i Kina fortsätter den 2 juli 2017. Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 170, 1.7.2017, s. 62–86.

Mera information om antidumpningsåtgärder:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar