Garn av polyestrar ex 5402 20 00 med ursprung i Kina, gällande antidumpningstull, produktomfattningen har minskats retroaktivt

4.7.2017 11.49 | Publicerad på svenska 4.7.2017 kl. 14.51
Pressmeddelande

Definitionen av det högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Folkrepubliken Kina som omfattas av en slutgiltig antidumpningstull har ändrats, dvs. produktomfattningen för antidumpningstullen har minskats med retroaktiv verkan.

Tullen tas ut för garn enligt Taric-nummer 5402 20 00 10. Förordningen om detta finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 167, 30.6.2017 (s. 31–36).

Företag som importerat garn som nu retroaktivt lämnats utanför produktomfattningen för antidumpningstullen kan inom utsatt tid ansöka om återbetalning av antidumpningstullen.

Mera information om antidumpningsåtgärder:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar