Fortsatt uppbörd av slutgiltig utjämningstull vid import av bestruket finpapper med ursprung i Kina fr.o.m. 5.7.2017

4.7.2017 11.55 | Publicerad på svenska 4.7.2017 kl. 15.25
Pressmeddelande

Uppbörden av den slutgiltiga utjämningstullen vid import av bestruket finpapper med ursprung i Kina fortsätter fr.o.m. den 5 juli 2017.

Uppbörden av den slutgiltiga utjämningstullen vid import av bestruket finpapper enligt HS-nummer ex 4810 med ursprung i Kina fortsätter fr.o.m. den 5 juli 2017. Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 171, 4.7.2017.

Mera information om antidumpningsåtgärder:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar