Bariumkarbonat med ursprung i Kina; fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpningstull fr.o.m. 29.9.2017

28.9.2017 13.24 | Publicerad på svenska 28.9.2017 kl. 15.00
Pressmeddelande

Uppbörden av slutgiltig antidumpningstull på bariumkarbonat med ursprung i Kina fortsätter fr.o.m. den 29 september 2017. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2836 60 00. Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 250, 28.9.2017.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar