Slutgiltig antidumpningstull på import av kinesiska platta produkter av stål, bl.a. Taric-nummer 7208 51 20 10, infördes 1.3.2017

2.3.2017 13.15 | Publicerad på svenska 2.3.2017 kl. 13.23
Pressmeddelande

Slutgiltig antidumpningstull på import av kinesiska platta produkter av stål infördes 1.3.2017.

Företag som importerar platta produkter av stål från Kina ska betala slutgiltig antidumpningstull från och med 1.3.2017. Produkterna är platta produkter av olegerat och legerat stål (utom rostfritt stål, kisellegerat stål, verktygsstål eller snabbstål), varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm och en bredd av minst 600 mm och en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm och en bredd av minst 2 050 mm, som klassificeras enligt KN-nummer ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 och ex 7225 99 00 (Taric-nummer 7208 51 20 10, 7208 51 91 10, 7208 51 98 10, 7208 52 91 10, 7208 90 20 10, 7208 90 80 20, 7225 40 60 10, 7225 99 00 35 och 7225 99 00 40).

Storleken på antidumpningstullen anges i EU:s officiella tidning L 50, 28.2.2017. Tullen är företagsspecifik och gäller i fem år.

Företaget ska i detta skede betala antidumpningstullarna också för de varor som företaget importerat under tiden för den provisoriska antidumpningstullen. I praktiken sköts det så, att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar ett efteruppbördsbeslut på motsvarande belopp till kunden.

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande