Fortsatt slutgiltig antidumpningstull på kinesiska strykbrädor fr.o.m. 3.10.2019

4.10.2019 7.49
Pressmeddelande

Den slutgiltiga antidumpningstull som den 24 juli 2013 infördes på import av kinesiska strykbrädor fortsätter att vara i kraft från och med den 3 oktober 2019. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 och ex 8516 90 00 (Taric-nummer 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 ja 8516 90 00 51). Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 252, 2.10.2019.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder -undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar