Slutgiltig utjämningstull på kinesiska elcyklar fr.o.m. 19.1.2019

18.1.2019 16.26
Pressmeddelande

Företag som importerar kinesiska elcyklar ska betala slutgiltig utjämningstull från och med den 19 januari 2019. Storleken på utjämningstullen anges i EU:s officiella tidning nr L 16, 18.1.2019. Tullsatsen är olika för olika företag och tullen gäller i fem år. Varan klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och ex 8711 60 90 ((Taric-nummer 8711 60 90 10).  Registreringen av import upphör, och ingen slutgiltig utjämningstull tas ut retroaktivt för den registrerade importen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar