Slutgiltig antidumpningstull på kinesiska rör av järn och stål fr.o.m. 13.5.2017

18.5.2017 13.06 | Publicerad på svenska 18.5.2017 kl. 15.24
Pressmeddelande

Företag som importerar sömlösa rör av järn och stål från Kina ska betala slutgiltig antidumpningstull från och med den 13 maj 2017.

Företag som importerar sömlösa rör av järn och stål från Kina ska betala slutgiltig antidumpningstull från och med den 13 maj 2017. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 och 7304 59 99 (Taric-nummer 7304 29 90 90). Storleken på antidumpningstullen anges i EU:s officiella tidning L 121, 12.5.2017. Antidumpningstullen är företagsspecifik och gäller i fem år.

Företag ska i detta skede betala antidumpningstull också för de varor som de importerat under tiden för den preliminära antidumpningstullen. I praktiken sköts detta så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar ett efteruppbördsbeslut med ett belopp motsvarande den slutgiltiga antidumpningstullen till kunderna.

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar