Slutgiltig utjämningstull vid import av platta produkter av järn och stål bl.a. med KN-nummer 7208 10 00 från Kina fr.o.m. 10.6.2017 och samtidig ändring av slutgiltig antidumpningstull – kontrollera om din säljare är med på listan!

14.6.2017 8.06 | Publicerad på svenska 14.6.2017 kl. 11.12
Pressmeddelande

En slutgiltig utjämningstull har införts vid import av platta produkter av järn och stål från Kina

I EU:s officiella tidning nr L 146, 9.6.2017, informerades om att en slutgiltig utjämningstull införts  på kinesiska platta produkter av järn och stål och om att slutgiltiga antidumpningstullar på samma produkt därför ändrats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (Taric-nummer 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-nummer 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-nummer 7226 19 10 90), 7226 91 91 och 7226 91 99.

Det lönar sig att kontrollera om ditt företag påverkas av dessa ändringar.

Mera information:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar