Slutgiltig antidumpningstull på import av kinesiska platta produkter av järn och stål, bl.a. KN-nummer 7208 10 00, infördes 7.4.2017

11.4.2017 8.30 | Publicerad på svenska 11.4.2017 kl. 15.01
Pressmeddelande

Slutgiltig antidumpningstull på import av kinesiska platta produkter av järn och stål infördes 7.4.2017

Företag som importerar platta produkter av järn och stål från Kina ska betala slutgiltig antidumpningstull från och med 7.4.2017. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (Taric-nr 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-nr 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-nr 7226 19 10 90), 7226 91 91 och 7226 91 99.

Storleken på antidumpningstullen anges i EU:s officiella tidning L 92, 6.4.2017. Tullsatsen beror på vilket kinesiskt företag som har tillverkat de platta produkterna. Tullen gäller i fem år. Undantagsvis ska företagen inte betala antidumpningstull för de varor som de importerat under tiden för den provisoriska antidumpningstullen, utan de belopp för vilka säkerhet ställts ska återställas.

Mera information:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande