Fortsatt slutgiltig antidumpningstull på kinesiska glasfibervävnader med öppna maskor fr.o.m. 8.11.2017

7.11.2017 12.57 | Publicerad på svenska 7.11.2017 kl. 16.49
Pressmeddelande

Uppbörden av antidumpningstullen på kinesiska glasfibervävnader med öppna maskor (Taric-nummer 7019 51 00 19 och 7019 59 00 19), som trädde i kraft den 10 augusti 2011, fortsätter den 8 november 2017. Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 288, 7.11.2017.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar